Από τις 4 Ιανουαρίου, τα τέλη κυκλοφορίας για το 2023 μπορούν να πληρωθούν στην Κύπρο. Η προθεσμία πληρωμής χωρίς πρόστιμο είναι η 11η Μαρτίου. Το Υπουργείο Μεταφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστά την έγκαιρη καταβολή του φόρου, χωρίς αναμονή μέχρι την τελευταία στιγμή.

Για την πληρωμή του φόρου απαιτείται βεβαίωση περάτωσης ΜΟΤ και ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος. Ο φόρος μπορεί να καταβληθεί για τρεις, έξι, εννέα ή δώδεκα μήνες.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), στα κεντρικά ταχυδρομεία ή στα υποκαταστήματα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Ωστόσο, το 2023, οι πληρωμές δεν θα γίνονται δεκτές σε υποκαταστήματα τραπεζών.

Εάν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιείται ή έχει εμπλακεί σε ατύχημα και δεν επισκευάζεται ή ανακυκλώνεται, ο φόρος δεν χρειάζεται να καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ειδοποιηθεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συμπληρώνοντας το έντυπο ΤΟΜ 98Α και αποκτώντας Πιστοποιητικό Καταστροφής.

Εάν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δεν το χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, εάν δεν μένει στο νησί ή σκοπεύει να φύγει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να συμπληρώσει τη φόρμα TOM 12 και να την υποβάλει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για να ακινητοποιήσει το όχημα.

Σημειώστε ότι από τις 12 Μαρτίου, θα επιβάλλεται πρόστιμο 10 ευρώ συν πρόστιμο 10% του φόρου για το έτος για καθυστερημένη πληρωμή.

Για άτομα που νοικιάζουν αυτοκίνητα, αυτές οι πληροφορίες δεν είναι σχετικές. Η εταιρεία πληρώνει όλους τους φόρους για αυτούς