תשלומים שקופים ומאובטחים

ללא תשלומים נסתרים - שלם את המחיר שאתה רואה באתר. שלם במזומן, בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.

אכפת לנו מהביטחון שלך ומהכסף שלך

מדיניות המחירים שלנו מבוססת על שקיפות ובהירות. שלם רק עבור מה שאתה צריך - בחר את המכונית הרצויה, הביטוח והתכונות הנוספות שתרצה לקבל. 

ביטוח

תמצית

CDW עם 2000 EU CESS

0.00 אירו ליום
פיקדון: 2 €
עודף נזק: 2 €

SCDW עם 500 EU עודף

35.00 אירו ליום
פיקדון: 500.00 €
עודף נזק: 500.00 €

GPS: 5.00 € ליום
כיסא תינוק: 3.00 € ליום
נהג נוסף: 3.00 € ליום
נהג צעיר: 6.00 € ליום

מושב תינוק: 3.00 € ליום
מושב הגבהה: 3.00 € ליום
מחוץ לשעות העבודה: 20.00 €
מטהר אוויר UV: 5.00 € ליום