Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna; dlatego przetwarzamy Twoje dane osobowe ściśle zgodnie z przepisami UE i Republiki Cypryjskiej regulującymi ochronę danych osobowych.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Prosimy tylko o dane niezbędne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, sfinalizowania rezerwacji, przygotowania umowy najmu i ubezpieczenia samochodu oraz wykonania umowy zgodnie z podpisaną i uzgodnioną między nami umową. Bez wymaganych danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Składając i przesyłając do nas wniosek przez internet lub w inny sposób, wyrażasz zgodę na przetwarzanie następujących wymaganych danych głównego i ewentualnie dodatkowego kierowcy: imię i nazwisko, numer paszportu, obywatelstwo, data urodzenia, wiek, numer prawa jazdy, data wydania prawa jazdy, ważność prawa jazdy, numer telefonu, e-mail, adres miejsca pobytu (hotel lub dom/apartament), okres wynajmu, numer karty kredytowej, ważność kredytu kartę, imię, nazwisko i podpis posiadacza karty oraz CVC („Dane osobowe”).

Jeżeli Dane osobowe są podane przez innego wnioskodawcę niż główny lub dodatkowy kierowca i/lub Posiadacz karty kredytowej, drugi wnioskodawca oświadcza i potwierdza, że ​​posiada wszelkie niezbędne zgody lub uprawnienia, na podstawie umowy lub pełnomocnictwa, do ujawnienia Danych Osobowych do nas, a składając wniosek przestrzega wszystkich właściwych przepisów prawa UE i Republiki Cypryjskiej w zakresie ochrony danych osobowych.

Przy zawarciu umowy najmu i ubezpieczenia samochodu kierowcy podstawowi i dodatkowi zobowiązani są wylegitymować się dokumentami.

Wszystkie nasze pojazdy są wyposażone w urządzenia wykrywające, które służą wyłącznie do zapobiegania i/lub rozwiązywania kradzieży samochodu. Po rozwiązaniu umowy najmu i ubezpieczenia samochodu odpowiednie dane zostaną usunięte.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim nie nastąpi bez Twojej zgody, z wyjątkiem płatności kartą kredytową (dane Twojej karty kredytowej zostaną przekazane do naszego banku w celach płatniczych) i/lub główni i dodatkowi kierowcy zapłacili opłata ubezpieczeniowa (Twoje dane osobowe zostaną przekazane naszej firmie ubezpieczeniowej). Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim bez Twojej zgody, jeśli pozwalają na to przepisy prawa (np. w celu ochrony naszych interesów) lub wręcz tego wymagają (np. policji w przypadku stałego naruszenia przepisów ruchu drogowego).

Okres przechowywania danych

Jeśli anulujesz rezerwację przed dokonaniem jakiejkolwiek przedpłaty, Twoje dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po otrzymaniu anulowania. W innych przypadkach, takich jak między innymi podpisanie z nami umowy najmu i ubezpieczenia samochodu, przedpłata lub płatność gotówką lub kartą kredytową, otrzymane od Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny i określony przez prawo. Po upływie terminów wymaganych przez prawo Twoje Dane Osobowe zostaną przez nas niezwłocznie usunięte i/lub zniszczone.

Pliki Cookies

Na naszej stronie używamy tak zwanych plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki. Nie wyrządzają one żadnej szkody Twojemu urządzeniu i mogą zostać przez Ciebie usunięte lub zablokowane w dowolnym momencie. Możesz również zmienić preferencje/ustawienia w przeglądarce internetowej, aby kontrolować pliki cookie. Używamy plików cookie, aby nasze usługi były dla Ciebie wygodniejsze, ponieważ pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas ponownego odwiedzania naszej witryny. Usunięcie lub zablokowanie plików cookie może zmniejszyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Web Analytics

Wiele witryn korzysta z narzędzi do analityki internetowej. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies do analizy korzystania z witryny. Otrzymane informacje są przesyłane na serwer dostawcy i tam przechowywane. Nie korzystamy z narzędzi do analityki internetowej.

Korzystanie z adresów IP

Nasz system rozpoznaje Twój adres IP, ale natychmiast zaszyfrowany. Dzięki temu możliwa jest tylko ogólna lokalizacja wnioskodawcy.

Twoje prawa

Masz prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych, które przechowujemy i/lub naszych partnerów, którzy otrzymali od nas Dane osobowe („Podprzetwarzający”), i/lub poprosić nas o przekazanie przechowywanych danych stronom trzecim, jako a także w prawnie dozwolonych przypadkach do poprawiania, usuwania, ograniczania, sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych dokonane przez nas i/lub przez naszych podwykonawców przetwarzania.

Jeżeli uważasz, że nasi pracownicy i/lub nasi Podwykonawcy przetwarzania przetwarzają Twoje Dane osobowe z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych lub że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone w inny sposób, prosimy o kontakt pod następującym adresem: Łączność: gdppr@7777group.com