Regulaminem

LEKKERAN WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW LTD

WARUNKI WYNAJMU

Ogólne informacje dotyczące wynajmu:

1. Osoba wynajmująca samochód oraz kierowca muszą posiadać ważne prawo jazdy.

2. Na początku najmu należy okazać ważny dowód osobisty lub paszport

Ograniczenia wiekowe:

1. Minimalny wiek na Cyprze to 21 lat, a kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy od co najmniej 3 lat. Maksymalny wiek na Cyprze to 75 lat.

2. Dopłata w wysokości 10.00 EUR dziennie (minimum 30 EUR) dotyczy kierowców w wieku od 21 do 25 lat oraz w wieku od 71 do 75 lat. Ta dopłata dotyczy wszystkich samochodów bez wyjątku. Wysokość udziału własnego i kaucji dla tej grupy kierowców zostanie zwiększona.

Rezerwacja i przedłużenie wynajmu:

1. Samochody są rezerwowane według typu grupy. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów, jednak preferencje są uzależnione od dostępności w momencie wynajmu.

2. Potwierdzenia rezerwacji będą zwykle wysyłane pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku o rezerwację.

3. W przypadku chęci przedłużenia najmu poza ustalony termin, ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym wypożyczalnię LEKKERAN CAR HIRE LTD w celu przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej.

4. Jeżeli osoba wynajmująca samochód chce zwrócić samochód firmie LEKKERAN CAR HIRE LTD przed upływem uzgodnionego terminu, LEKKERAN CAR HIRE LTD zwróci mu jedynie 50% całkowitej kwoty należnej za Pozostałe dni.

Warunki płatności i anulowania:

1. Akceptujemy gotówkę oraz wszystkie karty kredytowe i debetowe od uznanych na całym świecie firm obsługujących karty kredytowe – takich jak American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa. Wszystkie karty kredytowe i debetowe muszą być wystawione na nazwisko kierowcy i muszą być okazane na początku okresu wynajmu.

2. W momencie, gdy klient dokona rezerwacji odpowiedniego samochodu na Cyprze, LEKKERAN CAR HIRE LTD dokona preautoryzacji na pokrycie kwoty udziału własnego na potrzeby ubezpieczenia, kwota preautoryzacji byłaby zgodna z typem samochodu na karta kredytowa i/lub debetowa klienta.

3. LEKKERAN CAR HIRE LTD UNIEWAŻNI wstępnie zatwierdzoną kwotę na rzecz klienta, gdy zwróci samochód do tego samego świetnego i/lub doskonałego stanu, w jakim uzna, że ​​go otrzymał. Nie wszyscy wydawcy kart umożliwiają natychmiastowe usunięcie blokady. Możemy anulować preautoryzację, ale blokada pozostanie na koncie posiadacza karty do czasu jej usunięcia przez wystawcę (czasami do 30 dni).

4. W przypadku wszelkich pytań związanych ze zwalnianiem kaucji oraz wszelkiego rodzaju dokumentacji finansowej prosimy o kontakt z działem księgowości:

E-mail: accounting@7777group.com. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku (08:00-17:00 EET)

5. Warunki przedpłaty:
Klienci mogą anulować rezerwację opłaconą w 100% z góry i otrzymać pełny zwrot pieniędzy, pod warunkiem, że firma LEKKERAN CAR HIRE LTD zostanie powiadomiona 3 dni przed datą odbioru.
W przypadku anulowania wynajmu z wyprzedzeniem krótszym niż 3 dni, zostanie dokonany zwrot 50% wartości kuponu.
Brak zwrotu kosztów za anulowanie wynajmu na mniej niż 24 godziny.

Bez wpłaty nie możemy zagwarantować dostępności samochodu i takiej samej stawki.


Ceny wliczone:

1. Podatek VAT jest wliczony w Stawki

2. Nieograniczony przebieg przy wynajmie samochodu na okres najmu do 30 dni.

3. Mapy drogowe

4. Zmiana auta w przypadku awarii mechanicznej (tylko w przypadku awarii spowodowanej nieprzewidzianymi zdarzeniami)

5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – CDW: Ubezpieczenie od kolizji z nadwyżką (nie obejmuje uszkodzeń szyb, szyby przedniej, szyb, wnętrza, rzeczy osobistych, kół i/lub opon, dachu lub podwozia, lusterek bocznych i reflektory).

Ceny wyłączone:

1. Paliwo

Samochód należy zwrócić z takim samym poziomem paliwa, jaki został podany. Jeśli najemca zwróci pojazd, w którym brakuje paliwa, najemca zostanie obciążony opłatą paliwową plus kara

2. Dostawy i odbiory

3. Wczesny/późny powrót

4. Grzywny, opłaty drogowe i opłaty parkingowe

5. Opłata administracyjna za grzywny i odszkodowania

6. Nie pokaz

7. Utrata klucza/dokumentów

8. Wszelka pomoc lub laweta dla klienta w przypadku wypadku lub uszkodzenia pojazdu, jeżeli nastąpiło to z winy klienta.

9. Jeżeli klient życzy sobie wykupić dodatkowe ubezpieczenie (SCDW) z niskim udziałem własnym zamiast standardowego CDW (Ubezpieczenie OC) to jest to możliwe za dopłatą (pokrycie ewentualnych szkód powstałych w karoserii, szybach , przednia szyba, koła i/lub opony, dach lub podwozie, lusterka boczne i reflektory). Dostępne tylko dla klientów w wieku 25-71 lat.

Dodatkowe ubezpieczenie wystawiane jest na co najmniej 3 dni. Przedstawiciel firmy ma prawo odmówić wykonania określonej usługi bez podania przyczyny.

10. Foteliki dla dzieci: 5.00 euro dziennie (każda)

11. Dodatkowy kierowca: Dopłata 5.00 euro za kierowcę za dzień.

12. Nawigacja GPS: Dopłata 5.00 euro za dzień. System Nawigacji GPS należy zwrócić do LEKKERAN CAR HIRE LTD na koniec okresu wynajmu.

Wynajem transgraniczny i ograniczenia terytorialne:

1. Wypożyczalnie za granicą nie są dozwolone. Kara – 500 euro.

2. Zgodnie z prawem cypryjskim żadne samochody przewożone do obszaru okupowanego przez Turcję nie są objęte żadnym ubezpieczeniem.

3. W przypadku jakiegokolwiek wykroczenia lub czegokolwiek, co może się wydarzyć na obszarze okupowanym przez Turcję, nie jest objęte ubezpieczeniem, a wszystkie ubezpieczenia tracą ważność.

4. Jazda terenowa jest surowo zabroniona. Kara – 500 euro

Zwrot samochodu:

1. O ile nie uzgodniłeś przedłużenia okresu najmu, Twój samochód powinien zostać zwrócony w miejscu i czasie określonym w Umowie najmu. Jeśli klient nie dotrzyma tego terminu, zostanie obciążony opłatą za dodatkowy dzień.

2. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia i jedzenia. Niedotrzymanie tego terminu powoduje nałożenie na klienta kary w wysokości 150.00 Euro

Mandaty drogowe:

1. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie mandaty drogowe i wszelkiego rodzaju mandaty, które mogą zostać nałożone w okresie wynajmu.

2. Jeśli klient chce zapłacić firmie grzywnę, musi zapłacić całkowitą kwotę grzywny, a także wszelkie opłaty administracyjne i/lub wydatki, które firma poniesie w konsekwencji.

Wynajem dłuższy niż 31 dni:

Firma Lekkeran Car Hire Ltd ma prawo do zmiany:

1. Nadwyżka polisy ubezpieczeniowej  

2. Ceny sprzętu i dodatków

3. Dodatkowy przebieg będzie naliczany w zależności od typu samochodu.

Różne warunki:

 1. Klient wynajmujący samochód od firmy musi dokonywać codziennych przeglądów samochodu i musi zwrócić samochód firmie w takim samym doskonałym stanie, w jakim otrzymał samochód na początku okresu najmu.

(a) Jeśli w odpowiednim okresie klient napotka jakiekolwiek problemy/problemy ze stanem samochodu, musi niezwłocznie skontaktować się z wypożyczalnią samochodów w celu poinformowania o tych problemach/problemach.

(b) Klient nie będzie w żaden sposób próbował samodzielnie rozwiązać lub naprawić problemu/problemu.

(c) Firma wyśle ​​upoważniony personel w celu sprawdzenia samochodu i rozwiązania problemu 

(d) Jeśli klient nie zastosuje się do warunku (1)(b) powyżej, wszelkie szkody powstałe w samochodzie będą musiały zostać pokryte przez klienta.

2. Klient nie ma prawa do samodzielnej wymiany/wymiany jakichkolwiek opon w samochodzie. 

(a) Jeśli klient spowoduje uszkodzenie opon samochodu, musi natychmiast poinformować firmę, a firma obciąży klienta kwotą nowych opon, które będą musiały zostać wymienione/wymienione.

(b) Klient akceptuje, że nowe opony muszą być tej samej marki i typu co opony nieuszkodzone.

3. Firma ma bezwzględne prawo obciążyć klienta za wszelkie szkody, jakie wyrządził w samochodzie, gdy szkoda ta stanie się dla firmy wiadoma oraz po kontroli firmy, która nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenie umowy najmu.

4. Jeżeli klient spowoduje jakiekolwiek uszkodzenie samochodu, firma będzie musiała dostarczyć klientowi szczegółowy raport o całkowitej kwocie szkody/utraty.

5. W przypadku spowodowania wypadku przez klienta, firma ma bezwzględne prawo do wypowiedzenia umowy najmu i nie udostępnienia klientowi innego pojazdu, jak również nie zwrotu pieniędzy za pozostałe dni najmu.

6. Klient akceptuje, że tylko osoba(y) wymieniona(e) w umowie najmu samochodu może prowadzić samochód.

(a) Jeśli jakakolwiek inna osoba (osoby) prowadzi samochód (osoba nieupoważniona), nie będzie ona objęta ubezpieczeniem oraz (b) nieuprawniony kierowca przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoje działania i musi pokryć wszelkie szkody i/lub straty.


​Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany w dowolnym momencie warunków najmu samochodu, określonych w umowie, bez uprzedniego powiadomienia klienta.